Co rozumíme pod pojmem "výcvik psa"

 Pod pojmem výcvik psa rozumíme správnou systematickou a pravidelnou činnost psovoda, jejímž cílem je naučit psa jednoduchým a složitým výkonům.

  Vlastnosti psovoda

a) sebeovládání

b) houževnatost

c) důslednost

d) prohlubování teoretických znalostí

e) správný vztah ke psu

f) schopnost působyt na psa jako komplexní podnět.

 

 A)   Sebeovládání - je schopnost psovoda vyvarovat se hrubého zacházení se psem při neúspěšném      nebo nepřesném provedení cviku. Nebo jiném neuposlechnutí psa ( zachovat klid při výcviku )

 B)   Houževnatost - je vůle psovoda, to znamená donutit se k takovému jednání, kterým by dosáhl              stanoveného cíle ve výcviku psa.

 C)   Důslednost - je schopnost provádět a uplatňovat u každého cviky správný metodický postup a to         nejen ve směru ke psu nýbrž i vůči osobě psovoda ( každý cvik má stanovenou metodiku a                     techniku nácviku )

 D)  Prohlubování teoretických znalostí - teorie se musí stát návodem při praktickém výcviku psa. Bez        základních znalostí teorie vyšší nervové činnosti psa, není schopen psovod, při výcviku psa využít          jeho vrozených vlastností, působit na něhocnejúčinnějšími prostředky, volit správnou metodiku a          techniku výcviku a vyvarovat se tak chybám, které výcvik ztěžují nebopsa kazí.

E)   Správný vzath ke psu - správný vztah potřebujeme pro úspěšný výcvik psa, a proto se má psovod        snažit, aby jej při výcviku nejen udržel, ale ještě více prohluboval.

 F)  Schopnost působit na psa jako komplexní podnět - je známé, že psovod při výchově nebo výcviku na psa působí hlasem (povely), pohybem (posunky), svým pachem, postavou, oblečením a dokonce výrazem svého obličeje. Tyto skutečnosti ve svém souhrnu nazýváme komplexním podnětem psovoda, který silně působí na psa při jeho výchově nebo výcviku. 

                                           

KomentářePřidat komentář
Žádné komentáře

Přidat komentář
Kšíry.cz - Eshop s chovatelskými potřebami