Články

25.1.2011 10:09 | Autor: ČKS | Přečteno 41910x | Komentářů: 0
 Pokyny pro evidenci psů bez prokázaného původu !!!

Pokyny pro evidenci psů bez prokázaného původu !!!

Na základě usnesení Pléna ČKS byla schválena povinná identifikace jedinců bez prokázaného původu předváděných na zkouškách z výkonu, postupových a mistrovských akcích v kategoriích mládeže i dospělých od 1.3.2011 mikročipy. Nově označovaní jedinci musí být očipováni výhradně ISO čipem. Každý jedinec ...
15.6.2010 18:24 | Autor: Ladislav Mach | Přečteno 7767x | Komentářů: 0

Začínáme cvičit ( nejen ) IPO – 1. díl

  V předchozích článcích, uveřejněných na stránkách tohoto časopisu, jsme se zabývali specifickými otázkami výcviku jako je např. chůze u nohy, zákus nebo vyhledání figuranta. Články vznikly jako reakce na zkreslené představy a tvrzení o výcviku dle mezinárodního zkušebního řádu IPO, se kterými jsme se ...
15.6.2010 18:22 | Autor: Ladislav Mach | Přečteno 8004x | Komentářů: 0

Začínáme cvičit( nejen ) IPO – 2. díl

      Psovod, který chce úspěšně vycvičit psa, musí mít alespoň základní znalosti teorie výcviku. A co je nejdůležitější? Této teorii nejenom dobře rozumět, ale umět ji aplikovat v praxi. Porozumět teorii a umět ji aplikovat v praxi je nezbytným předpokladem správného a úspěšného výcviku. Tady nám ...
15.6.2010 18:21 | Autor: Ladislav Mach | Přečteno 7651x | Komentářů: 0

Začínáme cvičit ( nejen ) IPO – 3. díl

      K tomuto ochrannému útlumu se např. nechtíc dopracujeme i tehdy, když se psem provádíme delší dobu stále stejný cvik nebo skupinu cviků. Tato chyba se objevuje často u začínajících psovodů nebo v situacích, kdy nám „prasknou nervy“ a použijeme silných podnětů. A to ať už podmíněných (např. křičíme na ...
15.6.2010 18:20 | Autor: Ladislav Mach | Přečteno 7288x | Komentářů: 0

Začínáme cvičit( nejen ) IPO – 4. díl

               V textu předchozího dílu jsem se zmínil o tzv. přeskokovém jednání. Určitě jste tento termín všichni už někdy zaslechli. Co to tedy vlastně je to přeskokové jednání? Přeskokové jednání je náhradní činnost psa, kterou se snaží uvolnit vnitřní napětí, ...
15.6.2010 18:18 | Autor: Ladislav Mach | Přečteno 5030x | Komentářů: 0

Začínáme cvičit ( nejen ) IPO – 5. díl

V předchozích článcích - dílech jste si mohli přečíst mimo jiné o procesech vzruchu a útlumu a dalších okolnostech, které mají vliv na tyto procesy. A právě podle základních vlastností těchto procesů, tedy:          vyrovnanosti vzruchu a útlumu,          Slabý typ ...
15.6.2010 18:15 | Autor: Ladislav Mach | Přečteno 5897x | Komentářů: 0

Začínáme cvičit ( nejen ) IPO – 6. díl

           Na začátek tohoto dílu si pro úplnost zopakujme co to je výcvik psa. Pod pojmem výcvik psa rozumíme metodicky správnou, systematickou a pravidelnou výcvikovou činnost psovoda, jejímž cílem je naučit psa jednoduchým i složitým cvikům, prováděných za normálních i za ztížených podmínek. Uvedená ...
15.6.2010 18:12 | Autor: Ladislav Mach | Přečteno 5009x | Komentářů: 0

Začínáme cvičit ( nejen ) IPO – 7. díl

             Při popisování motivační metody jsme v předchozím dílu narazili na slovo „motivace“. Do této doby jsme se tomuto pojmu snažili vyhnout, protože podrobným vysvětlováním bychom ztráceli “nit”. V následujících řádcích však uvidíme, že motivací bychom se měli velmi vážně a ...
15.6.2010 16:21 | Autor: Ladislav Mach | Přečteno 3809x | Komentářů: 0

Co rozumíme pod pojmem "výcvik psa"

 Pod pojmem výcvik psa rozumíme správnou systematickou a pravidelnou činnost psovoda, jejímž cílem je naučit psa jednoduchým a složitým výkonům.   Vlastnosti psovoda a) sebeovládání b) houževnatost c) důslednost d) prohlubování teoretických znalostí e) správný vztah ke psu f) schopnost působyt na psa jako komplexní ...
PrvníPředcházejícíStrana z 1DalšíPosledníPoložky 1 - 9 z 9
Kšíry.cz - Eshop s chovatelskými potřebami