Zkouška všestranného výcviku psa druhého stupně - ZVV2

Kritéria pro zkoušku ZVV 2

1. Stáří psa nejméně 16 měsíců.
2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Náplň zkoušky ZVV 2, dosažitelné body

1. S t o p a :
Stopa cizí, nejméně 500 krokům dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.  Z   100 (70)

2. P o s l u š n o s t:
a) ovladatelnost psa bez vodítka  Z 10
b) sedni-lehni-vstaň ( 1 krok před psovodem)  Z 10
c) za pochodu odložení vstoje  Z 10
d) štěkání psa (pes stojí 1 krok před psovodem)  Z 10
e) plížení psa u nohy psovoda (10 kroků)  Z 10
f) aport skokem (100 cm,činka psovoda 1kg - střelba) Z 10
g) kladina vysoká (jedním směrem)  Z 10
h) vysílání psa (30 kroků) ZP 10
ch) přivolání psa (pes sedá před psovoda)  Z 10
i) odložení psa (50 kroků)  Z 10 100 (70)

3. O b r a n a :
a) odhalení pomocníka
- průzkum terénu (60x100 kroků,6 zástěn)  ZP 10
- vyštěkání pomocníka   10
b) zajištění pomocníka
- prohlídka a výslech pomocníka  ZP 10
- doprovod pomocníka (20 kroků)  Z 10
c) ochrana psovoda
- přepadení psovoda při prohlídce  Z 15
- ovladatelnost (pouštění)  Z 5
d) samostatná činnost psa
- zadržení pomocníka (100 kroků)  ZP 15
- ovladatelnost (pouštění)  Z 5
e) odolnost psa
- útok na psa, 2 údery po zákusu  ZP 15
- ovladatelnost (pouštění)  Z 5 100 (70)

4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)    300 (210)

Připomínky k provádění zkoušky ZVV 2
1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".
2. Cvik přivolání psa ke mně se provádí z cviku vysílání psa, který se provádí na cvičišti.
3. Průzkum se provádí v přírodním terénu 60 x 100 kroků nebo na zástěny na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků.
4. Při zadržení pomocníka vybíhá psovod za psem ihned po vypuštění psa.
5. Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 20ti kroků.

Kšíry.cz - Eshop s chovatelskými potřebami